UTBILDNING YINYOGA FÖRDJUPNING

yogadevi-utbildning

FÖRDJUPA DIG I YINYOGA

Fördjupningsutbildningar

Har du gått en grundutbildning i yinyoga och vill fördjupa dig i något ämne så har vi olika påbyggnadsutbildningar. Du kanske redan nu undervisar i yinyoga och känner att du vill utvecklas ytterligare och önskar att dina yinyogapass ska få ett djupare innehåll. Eller så vill du helt enkelt veta mer för att utveckla dig själv ytterligare. Alla fördjupningar utgår från att du redan har en grundutbildning i yinyoga där du är bekant med alla olika positioner och syftet med yinyogans form. I de här fördjupningsutbildningarna får du djupare kunskaper i yinyogans spännande värld. Vi håller följande fördjupningar:

• Yinyoga och Ayurveda

• Yinyoga och Anatomi

• Yinyoga och Chakran

• Yinyoga och Yogafilosofi

• Yinyoga och Pranayama/meditation

• Yoga som yrke

• Yinyoga och Kinesisk medicin

Du kan läsa mer om utbildningarna här nedan. Alla hålls en gång per år och du kan själv välja vilken/vilka du vill gå. Har du en grundutbildning i botten och har inom 3 år gått  fördjupningarna får du ett certifikat för en 200-timmars yinyogautbildning. Du kan själv välja vilken takt du vill och vilka fördjupningar som intresserar just dig.


UTBILDNINGSDATUM:
Yinyoga grund •
13-16/8 2020 HELDAGAR :: GÖTEBORG :: 5.900 kr
Yinyoga grund • 20–23/8 2020 HELDAGAR :: STOCKHOLM :: 5.900 kr
Ayurveda • 9/9 samt 23/9 2020 KL 17-20 :: LIVESÄND VIA ZOOM :: 2.500 kr
Anatomi • 21/10 samt 4/11 2020 KL 17-20 :: LIVESÄND VIA ZOOM :: 2.500 kr
Chakra • 25/11 samt 9/12 2020 KL 17-20 :: LIVESÄND VIA ZOOM :: 2.500 kr
Reflektion/återkoppling • 20/1 2021 KL 17-20 :: LIVESÄND VIA ZOOM :: 2.500 kr
Pranayama & Meditation • 6-7/2 2021 HELDAGAR :: GÖTEBORG :: 3.650 kr
Pranayama & Meditation • 13-14/2 2021 HELDAGAR :: STOCKHOLM :: 3.650 kr
Yogafilosofi • 3/3 samt 17/3 2021 KL 17-20 :: LIVESÄND VIA ZOOM :: 2.500 kr
Kinesisk medicin • 7/4 samt 21/4 2021 KL 17-20 :: LIVESÄND VIA ZOOM :: 2.500 kr
Yoga som Yrke • 22–23/5 2021 HELDAGAR :: STOCKHOLM :: 3.650 kr
Yoga som Yrke • 29-30/5 2021 HELDAGAR :: GÖTEBORG :: 3.650 kr


yinyoga-ayurveda-kopia


YINYOGA OCH AYURVEDA

Grundläggande kunskaper i det indiska hälsosystemet Ayurveda

Under den här kursen får du inblick i de 5 elementen samt ayurvedans olika doshor. Utifrån de nya insikterna får du tips om yinyogapass som balanserar vata, pitta och kapha.

Enligt yogans filosofi och ayurvedans vetenskap har allt som existerar en livsenergi även kallad prana. Vår hälsa styrs av pranans flöde i kroppen och sinnet. När prana är i obalans kan vi få symtom såväl fysiskt som mentalt. Yoga och ayurveda är två samverkande system som tillsammans hjälper att balansera prana.

Vi tittar på hur vi alla präglas av de olika elementens påverkan i våra kroppar och sinnen. Alla har vi olika sätt att agera på stress och vad vi hämtar energi från och upplever som tillfredställande i livet. Vi lär oss Vi går även igenom yogans och ayurvedans gemensamma nämnare prana och hur den gör sig i kroppen via vajus.

Ayurveda är ett gammalt medicinskt holistiskt hälsosystem från Indien. Ordet Ayurveda är sanskrit och betyder “ren kunskap om livet”. Ayurveda guidar oss så vi kan leva mer balanserat och hälsosamt på det sätt som passar oss bäst. Det fokuserar bland annat på livsstil, mat och yoga som är anpassat efter varje unik individ.

Ayurvedan uppmuntrar oss att balansera vår hälsa efter olika stadier i livet, årstider, omgivningen vi lever och arbetar i. Alla dessa faktorer har stor inverkan på vår hälsa och från Ayureda lär vi oss att anpassa vår livsstil så vi kan fortsätta att leva i harmoni med vår kropp, själ och sinne och på så sätt leva i optimal hälsa i vår fulla potential.

Ayurveda ser människan som en kopia på universum i miniatyr. Dom fem elementen i naturen är rymd, luft, eld, vatten och jord. Alla dessa element är representerade i människokroppen som tre doshas. Dom kallas Vata, Pitta och Kapha. Doshorna är styrande för alla fysiologiska och psykologiska processer i oss alla. Balans mellan de tre doshorna är naturlig optimal hälsa.

Varje dosha har speciella egenskaper och funktioner och beskriver vår individuella karaktär, vad vi gillar och inte gillar och våra tendenser. Oftast är vi dominerade av en dosha. Och om en dosha hamnar i obalans, som kan hända av många olika skäl, kan det påverka vår hälsa.

Kursinnehåll
Du får grundläggande kunskaper om ayurvedan och dess element samt doshor; vata, pitta, kapha. Vilket ger dig kunskap att själv skapa och hålla balanserande pass utifrån ayurvedans perspektiv.

I utbildningen ingår hemuppgifter.

Lärare: AnneSophie Sjöblom

Steg 2 är en del av hela yinutbildningen (200-timmar), men går också att välja som enstaka kurs. Efter avslutad kurs och inlämnade hemuppgifter får du ett diplom.

Boka och betala:
yogadevi.zoezi.se


yinyoga-anatomi1-1

YINYOGA OCH ANATOMI

Funktionell anatomi i yinyoga

Denna kurs innehåller kunskaper om bindväv, leder och skelettvariationer samt nervsystemets och vagusnervens betydelse i yinyogan.

I yinyogan stannar vi i ett avslappnat läge under en längre tid. Vi aktiverar inga muskler utan istället kommer bindväven att vara i fokus. Vi tränar helt enkelt bindväven i kroppen. Den är ett nät som håller ihop hela kroppen. Från topp till tå. Den är sammanlänkad genom hela kroppen. Ju äldre vi blir desto mer torr och stram blir bindväven, vi blir stelare helt enkelt. Yinyogan hjälper oss att hålla bindväven smidig och mjuk. Vi tittar djupare in på bindväven och dess funktioner. Vad händer med en skadad bindväv, hur bindväven drar ihop sig av stress vi utsätts för är några av de ämnen vi tar upp.

Vi är alla helt unika, vi har en unik personlighet som inte är någon annan lik. På samma sätt har vi en helt unik kropp. Vi lär oss hur vi kan se olika kroppstyper och vad de innebär ur yinyogans perspektiv. Någon är stel och någon annan mjuk, någon har långa ben och någon kort överkropp. Det finns inga rätt eller fel, vi är alla helt enkelt olika.  När utsätts vi för kompression i skelettet och när är det stelhet det handlar om. Vi ser hur vi kan jobba med stöd och olika positioner för olika förutsättning för att få största möjliga effekt av yinyogan.

Ett av de viktigaste momenten i yinyogan är att lära sig slappna av. Genom en lugn andning kan vi låta nervsystemet slappna av och på så vis kommer effekten av yinyogapasset att bli så som det är tänkt. Yin, som står för lugn och avslappning är ledordet. Genom en avslappnad kropp och sinne kommer vagusnerven att stimuleras som bland annat ger bättre matsmältning och immunförsvar.

En del av kursen hålls av duktiga naprapaten Annacarin Gustafsson. Hon är själv yoga- och yinyogalärare och har stor erfarenhet av fysisk träning.

Kursinnehåll
Du får lära dig mycket om din egen kropp (all kunskap börjar med sig själv) samt även hur du kan se olika kroppstyper i din yinyogaklass och hur kan guida dina elever utifrån deras förutsättningar för att få ett skönt yinyogapass med den effekt vi är ute efter i yinyogan. Den inblick du får om bindväv, skelettvariationer och nervsystemets inverkan i yinyogan har du även nytta av i andra yogaformer.

Steg 3 är en del av hela yinutbildningen (200-timmar), men går också att välja som enstaka kurs. Efter avslutad kurs och inlämnade hemuppgifter får du ett diplom..

Lärare: AnneSophie Sjöblom
Gästlärare: Naprapat Rebecca Carlowitz

Boka och betala:
yogadevi.zoezi.se


yinyoga-chakra-1


YINYOGA OCH CHAKRAN

Vår kropps energisystem enligt yogafilosofin

Chakran är som snurrande hjul i våra kroppar som var och styr olika funktioner i våra kroppar på ett mer energetiskt plan. Du får under den här kursen en djupare förståelse för hur vi genom yinyogan kan balansera de olika chakrana och skapa en bättre hälsa.

Chakra betyder hjul på sanskrit och ljuscirkel på Hindi. Enkelt förklarat är chakran energicentrum i kroppen och fungerar som portar mellan den inre och den yttre världen. Dom håller samman kropp, tanke och själ. Dom har även som funktion att reglera försörja och lagra vår livskraft (prana/q) i kroppen. Enligt yogisk filosofi finns det en mängd nadis i kroppen, 72.000 st och det pratas främst om tre av dom, sushuma, ida och pingala. Ida och pingala korsar varje chakra och i mitten går sushumna. Nadis fungerar på samma sätt som meridianer i kroppen.

Det finns sju chakran i vår kroppar där det första är beläget längst ner i bäckenet och det sista är placerat strax ovanför huvudet. På sanskrit heter de sju olika chakrana: Muladhara, Svadishthana, Manipura, Anahata, Vishuddhi, Ajna och Sahasrara chakra.

De olika chakrana representerar olika funktioner i våra kroppar, sinnen och även olika medvetandenivåer. De är även korrelerade till våra olika körtlar i kroppen. Vi kan genom olika yinyogapositioner och guidning in i respektive chakra komma i kontakt med vad de olika chakrana står för, börja öppna och och se vad vi behöver balansera i oss själva och i livet.

Kursinnehåll
Du får inblick chakranas betydelse och tecken på dess balanser eller obalanser samt hur du kan skapa olika yinyogapass med fokus på chakran. De kunskaper du får kan du använda i övriga yogapass och även som separat guidade chakrameditationer.

I utbildningen ingår hemuppgifter.

Steg 4 är en del av hela yinutbildningen (200-timmar), men går också att välja som enstaka kurs. Efter avslutad kurs och inlämnade hemuppgifter får du ett diplom.

Lärare: Pernilla Cristvall

Boka och betala:
yogadevi.zoezi.se


yinyoga-grund-1


YINYOGA OCH YOGAFILOSOFI

En fin kombination mellan yinyoga och yogafilosofi

Under kursen får du en djupare kunskap om yogans filosofi, dess källor och visdom. Vi utgår från Patanjalis Yoga Sutra som härstammar från vedaskrifterna och är en bok med 196 aforismer som handlar om yogan både praktiskt men även filosofiskt. Hur vi förhåller oss till vårt sinne och det vi upplever.

Kursen ger dig förutom personlig utveckling, kunskaper om och en större förståelse av yogans rötter. Vi kommer att beröra alla de spännande delar som finns i yogan utöver asanas, de fysiska positioner vi gör. Genom ökad förståelse av yogans filosofi kan vi bättre förstå oss själva och därifrån skapa de bästa förutsättningarna för ett fridfullare liv, eller ett liv så som vi önskar.

Under dagarna går vi bland annat igenom yogans rötter från de mångtusenåriga vedaskrifterna. Vi kommer att beröra purusha (medvetande) och praktriti (materia), yogans syn på våra olika kroppslager (5 olika koshas) och delar av Patanjali yoga sutra, som till exempel den åttafaldiga vägen med yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana och meditation.

Yamas är en form av etiskt förhållningssätt som hjälper oss hantera relationer utanför oss själva. Att leva våra liv i fred och sanning med oss själva – både i den yttre och den inre världen. Niyamas handlar om ett förhållningssätt till oss själva. Vi ägnar stor möda och tid på våra relationer med vår partner, våra vänner, föräldrar, barn, kollegor och så vidare. Försöker lära känna och förstå oss på andra. Den vi också har att lära känna är oss själva.

Det finns fem olika hinder som uppstår i vårt sinne och hindrar oss från att vara närvarande i det som sker just nu. Istället vill vi fly från nuet genom att till exempel i yinyogan röra på oss fast vi inte behöver. Vi tror att den här obekväma nuet kan bli lite mer bekvämt om jag bara ändrar ställning lite. Eller så kan det vara tankarna som flyr nuet genom att konstant längta efter något bättre, som den där goda latten jag ska dricka när passet är slut. Det finns fem olika hinder enligt Patanjali och de kallas kleshas. Vi går grundligt igenom dessa och de 5 hindren passar väl in i yinyogan.

Kursinnehåll
Kunskaperna från yogafilosofin går fint att väva in i yinyogapassen. Du behöver inte ha någon bok av Patanjali, det finns en mängd olika personer som tolkat, vill du dock införskaffa en så kan vi rekommendera ”The Yoga Sutras of Patanjali av Swami Satchidananda. Du får tips och idéer hur du kan skapa yinyogapass utifrån helgens kurs.

I utbildningen ingår hemuppgifter.

Lärare: AnneSophie Sjöblom

Steg 5 är en del av hela yinutbildningen (200-timmar), men går också att välja som enstaka kurs. Efter avslutad kurs och inlämnade hemuppgifter får du ett diplom.

Boka och betala:
yogadevi.zoezi.se


yinyoga-pranayama-1


YINYOGA OCH PRANAYAMA

Balanserande pranayama som stillar sinnet som leder oss lättare in i meditation

Den här kursen vänder sig till dig som redan har en grundutbildning i yinyoga och som vill fördjupa dig med att introducera pranayama (andningsövningar) och meditation i dina yinyogapass.

Det finns många sätt att påverka vår livskraft, som vi även kallar prana (eller qi i kinesisk medicin). Ett av dom mest effektiva sätten är att komma i direkt kontakt med vår prana och det gör vi genom pranayama. Genom de olika andningsteknikernas effekt har vi möjlighet att lugna vår prana. Vi får en djupare kontakt med vårt andetag och det hjälper oss både i yinyogan men även i vardagen att hålla andningen lugn oavsett vad som händer. Är andningen lugn är sinnet lugnt. Med ett lugnt sinne kan vi lättare utöva meditation.

Det är ett mycket fint komplement att introducera lugna andningsövningar i yinyogan och därefter avsluta med en kortare meditation. Många kommer i kontakt med djupare delar av sig själva som är bortom sinnena och all den yttre påverkan som gör att vi lätt lever i våra tankar och känslor istället för att se verkligheten som den är.

Du får under dagarna grundläggande kunskaper i pranayma och meditation, två viktiga delar i Patanjalis åttafaldiga väg som är nästa steg efter asanas. Vi pratar om vad meditation är och hur den passar så fint med yinyogan.

De pranayamaövningar vi gör utgår från Kaivalyadhamtraditionen som har sin grund i Hatha Pradipika, det vill säga klassisk pranayama. Du får kunskap i dess effekter enligt det ayurvediska systemet.

Genom att använda andningsövningar slappnar kroppen av mer och vi stimulerar det parasympatiska nervsystemet, vårt lugn- och rosystem. Det gör i sin tur att vi får en avslappnad bindväv och det ger oss bästa effekten i yinyogan.

Kursinnehåll
Passen som leds under helgen består alltid av yinyoga, pranayama och en kortare meditation. På så vis får du prova effekten av att utöva pranayama tillsammans yinyoga. Vi går grundligt igenom alla pranayamaövningar och vilka effekter de har på sinnet och kroppen, vilka doshor (vata, pitta, kapha) som balanseras av de olika övningarna. Pranayama och meditation går lika bra att utöva som en full praktik utan yinyoga och passar bra att utöva i samband med alla olika yogaformer.

Du får också förslag på passupplägg för att kombinera yinyoga, pranayama och meditation.

I kursen ingår hemuppgifter.

Lärare: AnneSophie Sjöblom

Steg 6 är en del av hela yinutbildningen (200-timmar), men går också att välja som enstaka kurs. Efter avslutad kurs och inlämnade hemuppgifter får du ett diplom..

Boka och betala:
yogadevi.zoezi.se


yogadevi-kungsholmen


YOGA SOM YRKE

Konsten att leda sig själv och andra

Under helgen går vi igenom lärarrollen (ansvar och förväntan) och förmågan att se sig själv som personligt varumärke.

I utbildningen ingår ett kompendium och hemuppgifter.

Steg 7 är en del av hela yinutbildningen (200-timmar), men går också att välja som enstaka kurs. Efter avslutad kurs och inlämnade hemuppgifter får du ett diplom.

Lärare: Pernilla Cristvall

Boka och betala:
yogadevi.zoezi.se


yinyoga-utbildning-stockholm

YINYOGA & KINESISK MEDICIN

Fem elementen, qi, meridianer, kinesisk medicin och akupressurpunkter

Denna kurs i kinesisk medicin vänder sig till dig som gått grundkursen i yinyoga och vill komplettera med kunskaper om qi och meridianer och hur vi kan påverka dessa genom yinyogan.

När vi i ett avslappnat läge stannar länge i en yinyogaposition aktiverar vi bindväven i kroppen. Genom bindväven går kanaler som kallas för meridianer enligt traditionell kinesisk medicin. I meridianerna flyter qi, en slags livskraft, som påverkar oss både fysiskt och mentalt.

Yinyogan gör att kommer flödet av qi igång i kroppen och hjälper oss att bli mer balanserade. Varje meridian är kopplad till ett inre organ som i sin tur är kopplat till ett av naturens fem element.

De kunskaper du får kan du använda i dina yinyogapass eller som i andra yogapass. Men kunskapen går djupare än så och ger dig en större förståelse för hur naturen, du själv och alla runt om dig påverkas av de olika årstiderna, eventuella obalanser och dominanser av de olika elementen/organen.

Vi kommer under helgen att praktisera 5 pass utifrån meridiansystemet.

Kursinnehåll:
Fördjupningen innehåller temaupplägg av olika pass utifrån meridiansystemet. Den innehåller kunskap kring de fem elementen, som är kopplade till våra inre organ, och hur de påverkar oss som individer. Du får lära dig att använda akupressurpunkter som används inom traditionell kinesisk medicin (TCM).

Lärare: Rebecca Carlowitz

Boka och betala:
yogadevi.zoezi.se


Boka och betala

Boka

Boka och betala direkt i vårt boknings- och betalningssystem.
Yogamattor finns att låna.

%d bloggare gillar detta: