Lärarutbildning Ashtangayoga

lärarutbildning ashtangayoga_stockholm

Ashtangayoga med ayurveda som grund

Ettårig lärarutbildning, 250 timmar

En utbildning för dig som vill fördjupa din egen förståelse för yoga, utvecklas personligt och/eller önskar guida andra inom yoga.

8 helger under hösten 2018 och våren 2019.
Sammanlagt 250 lektionstimmar. Självstudier, assistering och lärarpraktik tillkommer.

Huvudlärare: AnneSophie Sjöblom och Pernilla Cristvall


Nästa utbildning startar september 2018

En utbildning för dig som vill fördjupa din egen förståelse för yoga, utvecklas personligt och/eller önskar guida andra inom yoga.

Sammanlagt 250 lektionstimmar. Självstudier, assistering och lärarpraktik tillkommer.

Anmäl dig gärna till våra infomöten eller boka tid för ett personligt möte för att veta mer, mejla oss på tt@yogadevi.se


yogautbildning

Yogalärarutbildningen innehåller teori och praktik i yoga och dess livsstil såsom pranayama och meditation med ayurvedan som grund för att få en förståelse för helheten, det vill säga både för kropp, själ och sinne.

Det som är unikt med utbildningen är främst kombinationen ashtangayoga med ayurvedan som inriktning.  Både yoga och ayurveda härrör från samma ursprung ”vedaskrifterna” och har samma syfte, att eftersträva balans och lycka utan yttre omständigheter.

Du som deltagare får redan första helgen en individuell ayurvedisk konsultation och rådgivning som följs upp under kursens gång för att få en egen upplevelse av ayurvedan och dess effekter.

Du får också lära dig den västerländska respektive yogans anatomi, det vill säga både rörelseapparaten och kroppens alla energiflöden.

Under utbildningen ingår även föreläsningar/workshops med gästlärare som är experter inom sina områden.

Utbildningen innehåller:

Praktik­:
• Ledda klasser i ashtangayoga
• Pranayama
• Meditation
• Ayurveda

Teknik:
• Ashtanga – upplägg nybörjare/fortsättning/mysore, vinyasaflödet, mantran, assistering/justering, linjering, tristana (drishti, ujjayi, bandhas) och mudras
• Ayurveda – ayurvedans grundfilosofi
• Meditation – tekniker
• Pranayama – andningsövningar anpassat till doshorna
• Yoga som yrke – hitta sin egen väg att undervisa
• Yoga och ayurveda som livsstil

Anatomi och fysiologi:
• Apana/prana, chakran, vayus, nadis/shrotas, koshas
• Påverkan av asanas på olika plan såsom energimässigt, fysiskt och ayurvediskt
• Röreleseapparaten
• Grundfysiologi

 Yogafilosofi:
• Yogans och ayurvedans historia
• Sanskrit (asanas, mantran mm)

Elevpraktik:
• Observering/assistering av klasser

Hemuppgifter:
• Litteratur
• Egen praktik
• Egen undervisning
• Egen asanasbok
• Mindful writing (egna reflektioner)

Pris: 42.000 kr. Inkluderar bland annat dokumentation, litteratur, fri yoga på YogaDevi samt ayurvedisk hälsorådgivning på Skandinaviska Ayurveda Akademien

NY START SEPTEMBER 2018

Anmäl dig för infomöte eller boka tid för ett personligt möte till tt@yogadevi.se

8 kurssteg (heldagar)

Steg 1 – 13-16 sept, 2018
Steg 2  – 19-21 okt, 2018
Steg 3 – 23-25 nov, 2018
Steg 4 – 25-27 jan, 2019
Steg 5 – 1-3 mars, 2019
Steg 6 – 5-7 april, 2019
Steg 7 – 3-5 maj, 2019
Steg 8 – 6–9 juni, 2019

Plats
Ashtangayoga Stockholm, Garvargatan 22, Kungsholmen

Gästlärare:

Johan Ljungsberg – Personliga hälsorådgivningar

Annacarin Gustafson – Anatomi

I samarbete med Johan Ljungsberg och Skandinaviska Ayurveda-Akademin.

ayurveda-akademin

 


Boka och betala

Du mejlar oss din intresseanmälan till tt@yogadevi.se med en kort presentation om dig själv, din bakgrund och varför du är intresserad av utbildningen.

Därefter kontaktar vi dig personligen för vidare process i antagningen.


Framskjutande/återbetalning av utbildning

Anmälningsavgift för utbildningar återbetalas endast mot läkarintyg (ej flytt, byte av jobbsituation mm). Det går bra att ha anmälningsavgiften innestående till nästa utbildningstillfälle. Vid kortare fördjupningsutbildningar, 2-4 dagar tar vi en administrationskostnad på 1.200 kr vid avbokningar utan läkarintyg.